Skip to main content

Profil společnosti

Od roku 2011 se věnujeme hlavně činnosti technického dozoru investora (TDI). Ve spolupráci s firmou INVIN s.r.o. jsme se podíleli na projektech např. pro společnosti TESCO STORES ČR s.r.o., ŠKODA AUTO a.s a Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

Historie

Společnost MASIC Invest, s.r.o. byla založena v lednu 2010 a od počátku se zabývala realizační činnosti a projektovou činností (těmto činnostem se již nevěnujeme), např. pro společnosti ČEZ Distribuce a.s.a RWE Gas Storage, s.r.o.

Technický dozor investora

Zastupujeme investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

BOZP

Zajišťujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jež vyplývají ze zákona 309/2006 Sb.

Reference 20142018

Naši partneři